Upphörande av miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla om upphörande av miljöfarlig verksamhet.    

En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa