Anmälan av skrotningsintyg för cisterner

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för anmälan av skrotning av cisterner för eldningsolja, diesel eller spillolja.

Information

Den som tagit en cistern ur bruk ska anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Den som använt cisternen har också skyldighet att tömma och rengöra cisternen samt vidta åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas. Om en oljeförorening påträffas i samband med detta arbete ska miljö- och byggförvaltningen kontaktas omgående, tfn 0476-550 00

 

Läs mer är om cisterner.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa