Ansökan om strandskyddsdispens

LÄS MER

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens.

 

Läs mer här om strandskydd.

Frågor om e-tjänsten

Kommunens växel
info@almhult.se
0476-55000
www.almhult.se