Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du får inte yrkesmässigt använda bekämpningsmedel utan tillstånd från miljö- och byggnämnden inom skyddsområde för vattentäkt, på tomtmark för flerbostadshus eller på skolgårdar och förskolor eller allmänna lekplatser samt vid planerings- och anläggningsarbeten. Tillstånd för sådan spridning söks hos miljö- och byggnämnden, senast 6 veckor innan spridningen, av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som använder marken. 

Avgifter

Ansökan ska lämnas till miljö- och byggnämnden senast 6 veckor innan bekämpningen ska utföras. En avgift tas ut för handläggning av ansökan. Avgiften tas ut med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige 2009-08-31 § 110, med efterföljande revideringar.
Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

Läs mer här om spridning av bekämpningsmedel

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa