Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

LÄS MER

Du får inte yrkesmässigt använda bekämpningsmedel utan tillstånd från miljö- och byggnämnden inom skyddsområde för vattentäkt, på tomtmark för flerbostadshus eller på skolgårdar och förskolor eller allmänna lekplatser samt vid planerings- och anläggningsarbeten. Tillstånd för sådan spridning söks hos miljö- och byggnämnden, senast 6 veckor innan spridningen, av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som använder marken. 

Läs mer här om spridning av bekämpningsmedel

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation