Anmälan av drivmedelsanläggning och/eller fordonstvätt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan ska inkomma till miljö- och byggförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Avgifter

En timavgift tas ut för handläggning av anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige.
Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

Läs mer är om anmälan och tillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa