Anmälan om avhjälpandeåtgärd i förorenad mark och byggnader

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för anmälan om efterbehandlingsåtgärder av förorenad mark och byggnader enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan ska inkomma till miljö- och byggförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Avgift

Avgift betalas i enlighet med taxa fastställd av kommunen. 
Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

 

Läs mer här om förorenad mark.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa