Anmälan om efterbehandlingsåtgärder av förorenad mark och byggnader

LÄS MER

Blankett för anmälan om efterbehandlingsåtgärder av förorenad mark och byggnader enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Läs mer här om förorenad mark.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se