Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Blankett för anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen.

Anmälan ska inkomma till miljö- och byggförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.
En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige.
I de fall ni anmäler en verksamhet som omfattas av verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen kommer ett beslut om klassning, knutet till årlig tillsynsavgift, att fastslås i ett separat beslut. Detta i enlighet med kommunens antagna taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

Läs mer här om anmälan och tillstånd.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa