Anmälan av miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Blankett för anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen.

 

Läs mer här om anmälan och tillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se