Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla om PCB-sanering av fogmassor i enlighet med § 18 PCB-förordningen (2007:19).

Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med anmälan. 

En avgift kan komma att tas ut för handläggning av anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige.

Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa