Anmälan om installation av cistern

LÄS MER

Blankett för anmälan om installation av cistern för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja respektive förvaring av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

 

Läs mer här om cisterner.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se