Anmälan om installation av cistern

LÄS MER

E-tjänst för anmälan om installation av cistern för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja respektive förvaring av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

En timavgift tas ut för handläggning av anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige.
Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

Läs mer här om cisterner.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa