Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål  enligt miljöbalken.  


Användning av avfall för anläggningsändamål innebär att avfall ersätter traditionella konstruktionsmaterial i en konstruktion. För att definieras som ett anläggningsändamål krävs att konstruktionen fyller en reell funktion. Det kan handla om t.ex. en väg, bullervall eller parkeringsplats.
Bilagor (skickas in i e-tjänsten):
- Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter och bostäder dit uppläggning planeras, anläggningens placering
- Eventuella analysprotokoll

Anmälan ska skickas till miljö- och byggförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. En timavgift tas ut för handläggning av anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige.

Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

I de fall ni som verksamhetsutövare bedömer att avfallsanvändningen för anläggningsändamål utgör mindre än ringa risk för människors hälsa och miljön behöver användningeninte anmälas till tillsynsmyndigheten.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsägarens e-legitimation
  • Fastighetsägarens personnumer'
  • Situationsplan
  • Eventuella analysprotokoll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa