Anmälan av livsmedelsanläggning

LÄS MER

Blankett för anmälan av ny livsmedelsanläggning samt för ändring i befintlig anläggning.

 

Läs mer här om att registrera livsmedelsföretag.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se