Ansökan om försörjningsstöd

LÄS MER

Försörjningsstöd

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om försörjningsstöd.

Försörjningsstödet ska täcka det mest nödvändiga som till exempel mat, kläder och boende. Om du har särskilda skäl kan du även få hjälp med andra utgifter.

Om det är första gången du ansöker om försörjningsstöd

Om det är första gången du ansöker om försörjningsstöd måste du träffa en handläggare och göra en försörjningsplan innan din ansökan utreds. Kontakta kommunens handläggare via kommunens växel på telefon 0476-550 00.

En socialsekreterare kommer då att utreda om du har rätt till stödet. Du får då även information om vilka uppgifter och handlingar som du måste lämna in.

Ansök om försörjningsstöd på webben

Du kan ansöka om försörjningsstöd digitalt direkt här på webben om du kommit överens med din handläggare om detta. Läs igenom informationen på den här sidan och logga sedan in med mobilt bank-id eller annan e-legitimation för att ansöka.

Skriv ditt telefonnummer och din e-postadress i din ansökan så får du meddelanden om vad som händer med ditt ärende. För att följa ditt ärende loggar du in i e-tjänsten igen och kan se information från din handläggare.

Innan du ansöker

  • Du kan bara ansöka en gång per månad. Tänk på att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som ska tas upp innan du ansöker. När du skickat din ansökan för en månadsperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar. 15 dagar innan nästa månadsperiod börjar, öppnas den igen.
  • Samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. Du behöver inte skicka med några underlag, men spara dem för en eventuell kontroll. Alla dina uppgifter måste stämma överens med ditt underlag och vid en kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat.
  • Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan.
  • Om du får försörjningsstöd så görs utbetalningen via ditt personnummer. Älmhults kommun samarbetar med Swedbank och därför är det viktigt att du på Swedbanks hemsida registrerar det konto du vill ha din utbetalning till. Detta gäller om du har en annan bank än Swedbank eller har flera konton hos Swedbank.

Vill du överklaga ditt beslut?

Om din ansökan helt eller delvis avslås har du rätt att överklaga beslutet. Så här går det till:

Du skickar din överklagan till socialförvaltningen. Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha kommit in till förvaltningen. Förvaltningen kan göra en omprövning av beslutet. Om förvaltningen inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till Förvaltningsrätten. Efter dom i Förvaltningsrätten har både den som överklagar och förvaltningen möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd i Kammarrätten

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
social@almhult.se
0476-550 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnd
social@almhult.se