Anmälan av dricksvattenanläggning

LÄS MER

Blankett för anmälan av dricksvattenanläggning. 

Används för anmälan av ny anläggning, anmälan av befintlig anläggning respektive betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning.

 

Läs mer här om egen brunn i kommersiell verksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se