Anmälan av dricksvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Start av verksamheten

Verksamheten får påbörjas när du fått beslutet om registrering, alternativt två veckor efter att anmälan om registrering kommit in till miljö- och byggförvaltningen.

Avgifter

Du får betala en avgift för registreringen utifrån en taxa som kommunfullmäktige beslutat om. Du får även betala en årlig kontrollavgift till miljö- och byggnämnden för årlig kontroll. 
Hur stor avgiften blir bestäms genom riskbedömning av verksamheten. Ett särskilt avgiftsbeslut kommer att skickas till dig.
Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

Egenkontroll

Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras måste ha ett system för livsmedelssäkerhet, eller som det också kallas – egenkontroll. Det är viktigt att egenkontrollen är anpassad efter de risker som finns i din dricksvattenhantering. När miljö- och byggförvaltningen kontrollerar din verksamhet ska du kunna presentera företagets egenkontroll.

Frågor

Vid frågor kontakta miljö- och byggförvaltningen, telefonnummer till servicecenter 0467-55 000,
e-postadress mob@almhult.se

 

Läs mer här om egen brunn i kommersiell verksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa