Ansökan om djurhållning inom områden med detaljplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för ansökan om djurhållning inom områden med detaljplan enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter för Älmhults kommun.

Enligt 2 § Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Älmhults kommun krävs särskilt tillstånd för att hålla djur inom område med detaljplan. De djur som omfattas av tillståndsplikt är nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Tillstånd krävs inte för jordbruksfastigheter med djurhållning.

Avgift för ansökan

Vi tar ut en avgift enligt fastställd taxa för handläggning av anmälan. Avgiften som tas ut framgår av taxa antagen av kommunfullmäktige med efterföljande revideringar.
Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

Frågor

Om ni har frågor kan ni kontakta handläggare på miljö- och byggförvaltningen, telefon 0476-550 00 eller e-post mob@almhult.se.

Övriga upplysningar

Ni kan komma att behöva bygglov eller bygganmälan vid exempelvis ny- eller ombyggnation samt andra tillstånd eller anmälningar.

 

Läs mer här om lokala skyddsföreskrifter.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa