Ansökan om djurhållning inom områden med detaljplan

LÄS MER

Blankett för ansökan om djurhållning inom områden med detaljplan enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter för Älmhults kommun.

 

Läs mer här om lokala skyddsföreskrifter.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se