Ansökan om dispens från regler angående gödselspridning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för ansökan om dispens från regler angående gödselspridning enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter.  
Ansökan gäller dispens från reglerna om miljöhänsyn i jordbruket som säger att stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under tiden 1 december – 28 februari ska brukas ned inom 12 timmar.
Till anmälningsblanketten ska bifogas:
- Kartor över de skiften som ansökan om dispens avser.

Avgift

En timavgift tas ut för handläggning av anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige.
Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

Läs mer här om gödselhantering.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kartor över de skiften som ansökan om dispens avser

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa