Ansökan om dispens för gödselspridning

LÄS MER

Blankett för ansökan om dispens från regler angående gödselspridning enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter.  
Ansökan gäller dispens från reglerna om miljöhänsyn i jordbruket som säger att stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under tiden 1 december – 28 februari ska brukas ned inom 12 timmar.
Till anmälningsblanketten ska bifogas:
- Kartor över de skiften som ansökan om dispens avser.

 

Läs mer här om gödselhantering.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se