Anmälan om att starta bassängbad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla om start av bassängbad enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

Egenkontroll

Verksamheten är skyldig att upprätta dokumenterat egenkontrollprogram. Egenkontrollen ska underlätta planering och kontroll för att motverka och förebygga miljöpåverkan eller olägenheter för människors hälsa. Egenkontrollen kan exempelvis innehålla rutiner för städning och rengöring, provtagning, vattenförsörjning, beskrivning av reningsanläggning, desinfektionsmetoder, kemikaliehantering, ventilationskontroll, motverka smittspridning m.m. Egenkontrollen ska finnas tillgänglig på plats för tillsyn.

Avgift för anmälan

Vi tar ut en avgift enligt fastställd taxa för handläggning av anmälan. Avgiften som tas ut framgår av taxa antagen av kommunfullmäktige med efterföljande revideringar.


Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

Miljösanktionsavgift

Komplett anmälan ska ha inkommit till miljö- och byggförvaltningen minst 6 veckor innan verksamheten startar. Om verksamheten starar innan anmälan gjorts, så kan miljö- och byggnämnden besluta om att ta ut miljösanktionsavgift.

Frågor

Om ni har frågor kan ni kontakta handläggare på miljö- och byggförvaltningen telefon 0476-550 00 eller e-post mob@almhult.se

Övriga upplysningar

Ni kan komma att behöva bygglov eller bygganmälan vid exempelvis ny- eller ombyggnation samt andra tillstånd eller anmälningar.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa