Anmälan om att starta bassängbad

LÄS MER

Blankett för anmälan om start av bassängbad enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se