Anmälan om att starta bassängbad

LÄS MER

Blankett för anmälan om start av bassängbad enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Frågor om e-tjänsten

Kommunens växel
info@almhult.se
0476-55000
www.almhult.se