Anmälan om kompostering

LÄS MER

Anmälan ska vara inlämnad till miljö- och byggnämnden senast sex veckor före sökande avser att förändra avfallshanteringen. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om försiktighetsåtgärder och har rätt att ompröva sina beslut.

Vi tar ut en avgift enligt fastställd taxa för handläggning av anmälan. Avgiften som tas ut framgår av taxa antagen av kommunfullmäktige med efterföljande revideringar.

Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

Information om avfallsabonnemang och utsträckt hämtningsintervall samt kontaktuppgifter till SSAM, hittar ni på www.ssam.se.

Läs mer om kompostering här

Kompostråd 

 

Köks- och matavfall för enskild kompostering och nyttiggörande på fastigheten tillåts under förutsättning att komposteringen sker i godkänd behållare som är skadedjurssäker och i normalfallet en isolerad behållare. Kompostering ska hanteras på ett sådant sätt att risk för skada på människors hälsa och miljön inte föreligger.

Vad behöver komposten?
Organiskt material som hushållsavfall, trädgårdsavfall och gammal kompost. Finfördela gärna det färska materialet och lägg inte i för mycket på en gång. Lagom fuktighet, som en urkramad svamp. Vattna gärna om det verkar vara för torrt. Syresätt genom att röra om och lufta. (gäller ej bokashi) Täck varje lager färskt avfall i komposten med strömaterial (sågspån, löv, papper etc.)

Vad kan man kompostera?
Allt trädgårdsavfall (behöver ej anmälas), allt matavfall (även kött, fisk och äggskal), hushållspapper, kaffe- och tesump, kattsand, finfördelat tidningspapper

De gör jobbet
I komposten finns miljontals mikroorganismer, maskar och smådjur som bryter ned det organiska avfallet. En mask kan äta en tredjedel av sin vikt per dag, men väntar gärna tills bakterier och svampar påbörjat nedbrytningen innan de själva börjar äta.

Balansera rätt
Komposten behöver syre, fukt och värme för att fungera. Balansen mellan kolrikt och kväverikt material är viktig. För mycket kolrikt material gör att komposteringen går långsamt. För mycket kväve gör att det luktar illa. Kolrikt material är t.ex. löv, träspån, halm och papper. Kväverikt material är t.ex. hushållsavfall, gräsklipp och trädgårdsrens.

Efterkompostering
Komposteringen är färdig efter 3 - 10 månader men materialet måste mogna genom efterkompostering. Det gör man i en enklare kompostbehållare, t.ex. en trädgårdskompost. När komposten ska användas kan den behövasiktas, särskilt om den ska användas i blomlådor och krukor.

Bokashi
Använd jordfabrik vid bokashikompostering. Vid tjäle i marken kan den exempelvis förvaras i tät tunna inomhus. Tänk på att ditt bokashikärl kan bli fullt och att det kan behövas ett extra kärl.

Problem med komposten

  • Luktar komposten är den för kompakt eller för kväverik. Tillsätt kolrikt strömaterial, gräv om och lufta. Färskt gräsklipp är ofta mycket kompakt, låt det torka lite innan komposteringen.
  • Långsam process beror ofta på att komposten är för torr. Vattna komposten. Kolrikt material bryts ned långsamt, tillsätt kväverikt material
  • Myror finns troligen för att komposten är för torr, men de gör ingen skada i komposten.
  • Skadedjur kan ta sig in i komposten om det finns öppningar större än 9 mm.
  • Flugor är vanligtvis den lilla bananflugan som kläcks på tre dygn. Täck matresterna med ett ordentligt lager strömaterial. Färskt spån från barrträd innehåller terpentin som flugorna inte tycker om.
  • Främmande ämnen kan inte alltid brytas ner i komposten. Det du stoppar i komposten är det som kommer ut.
  • Övergödning skapar obalans i komposten. Komposten innehåller mycket näringsämnen i form av kväve och fosfor, tänk på att inte överbelasta näringsbalansen i din trädgård.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Sökande behöver e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa