Ansökan och anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanordning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka och anmäla om inrättande eller ändring av avloppsanordning. Läs mer här om att ansöka och anmäla om inrättande eller ändring av avloppsanordning

Observera att en skriftlig fullmakt ska bifogas ansökan/anmälan om en entreprenör ska agera ombud och sköta handläggningen för den som söker. Det är fortfarande sökanden som tillståndet eller föreläggandet om försiktighetsmått adresseras till och som är ansvarig för det enskilda avloppet.

Handläggningstiden för komplett ansökan/anmälan är 6 veckor. Om ansökan/anmälan inte är komplett kan handläggningstiden bli längre. För mer utförlig information om ärendets gång se: Handläggning - Älmhults kommun (almhult.se)

Avgift betalas av den sökande enligt kommunen fastställda avgift. Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa