Anmälan om anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet - Servisanmälan

LÄS MER

Information till dig som fyller i servisanmälan

Här kan du göra din serviseanmälan på två olika sätt. Antingen genom via vår e-tjänst eller genom att ladda ner blanketten till höger och skicka in den till Älmhults kommun.

Om du väljer e-tjänst

Om du väljer e-tjänsten hittar du din anmälan under ”Mina sidor” när du sparat eller färdigställt din anmälan.

Om du väljer blankett

Om du väljer att använda blanketten tänk på att ta en egen kopia på den ifyllda blanketten (så att du själv har en kopia) innan du skickar den till Älmhults kommun.

Anmäl i god tid

Om din fastighet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp kan du ansöka om anslutning genom en servisanmälan, en anmälan om anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet . Gör detta i god tid innan bygget ska påbörjas. Det kan ta upp till 12 veckor innan ledningarna är på plats. En sen anmälan kan därför leda till att bygget försenas. Om du planerar och påbörjar ditt bygge innan ledningarna är lagda kan du dessutom behöva pumpa ditt avloppsvatten, om huset ligger för lågt i förhållande till hur långt ner ledningarna kan läggas.

Förbindelsepunkt och anslutning

Servisledningar är de ledningar som går mellan din fastighet och huvudledningarna i gatan. På varje servisledning finns en förbindelsepunkt, som utgör gränsen mellan dina och kommunens ledningar. Förbindelsepunkten (ansvarsgränsen) ligger vanligtvis en halvmeter utanför tomtgränsen, oftast i en brunn eller ventil. Installationen i förbindelsepunkten ska utföras fackmannamässigt av behörig entreprenör som du anlitar.

Kommunen ska kontaktas för möjlighet till besiktning av anslutningen, ifall det finns risk för felkopplingar som kan bli kostsamt att åtgärda i efterhand. Likaså ska kommunen kontaktas för att boka tid för påsläpp av byggvatten (vatten som behövs under byggtiden eller för byggbod), samt boka tid för installation av vattenmätare. Vattenmätaren behöver vara på plats innan slutsamrådet för ditt bygglov.

Exempel på hur ditt ärende kan hanteras:

 • Du skickar in servisanmälan
 • Vi bygger ut ledningarna inom 12 veckor, om de inte redan finns utbyggda
 • När ledningarna är utbyggda får du information om detta, samt var du ska ansluta dina ledningar (meddelande om förbindelsepunkt)
 • Anläggningsavgiften faktureras
 • Du eller din byggledare kontaktar oss (några dagar i förväg) då det är dags för anslutning av dina ledningar och påsläpp av byggvatten
 • Du eller din byggledare kontaktar oss (några dagar i förväg) då det är dags för installation av vattenmätare.
 • När vattenmätaren är på plats aktiveras ditt abonnemang för vatten och avlopp och årlig brukningsavgift faktureras, uppdelat per kvartal.

Du bör kontrollera din förbrukning på vattenmätaren regelbundet för att upptäcka eventuella fel på din anläggning. Mätaren anger felkoder vid bl.a. tecken på vattenläcka. Du behöver däremot inte meddela oss din mätarställning, eftersom vi läser av din mätare via fjärr- eller radioavläsning en gång om året. Om du däremot ändrar din förbrukning, t.ex. genom fler eller färre personer i hushållet, kan du gå in på vår e-tjänst under almhult.se/kommunaltvatten, och registrera mätarställning högst en gång i månaden. I denna e-tjänst kan du även se din genomsnittliga förbrukning. 

Byggvatten

Om du behöver tillgång till vatten under byggtiden ansöker du om detta i servisanmälan. Anslutningspunkten ska bestämmas i samråd med kommunen, som ska kontaktas i god tid (några arbetsdagar) innan tidpunkt för inkoppling. Endast kommunens VA-personal får hantera ventiler på kommunens ledningar.

För nybygge av enbostadshus har byggvatten ofta debiterats med anläggningsavgiften. I så fall anges det i debiteringsunderlaget du fått hemskickat eller i samband med markköpet. Vid behov av byggbodar vid större byggnationer kan en schablonmässig avgift tillkomma enligt VA-taxan.

Installation av vattenmätare

Innan du får flytta in i huset behöver kommunen sätta upp en vattenmätare. Ring och boka tid några arbetsdagar innan slutsamrådet. Du som fastighetsägare ansvarar för att det finns ett godkänt utrymme för vattenmätaren, med fungerande avstängningsventiler och konsol för mätaren. Mätaren plomberas och byts ut ca vart tionde år. Kommunens personal har rätt till tillträde för att undersöka din VA-installation, samt för att kontrollera eller byta mätaren. Det är bara kommunens driftspersonal som får montera, underhålla, justera och frånkoppla mätaren, samt öppna och stänga ventiler på kommunens ledningar. Ventilerna vid vattenmätaren är ditt ansvar att underhålla och se till att de fungerar.

Vattenmätarplatsen

Tänk på att

 • utrymmet ska skyddas mot frost, onormal uppvärmning och yttre påverkan
 • utrymmet ska vara belyst
 • golv och väggar ska tåla spill och läckage av vatten, gärna med ett golvavlopp
 • mätarplatsen ska vara lättåtkomlig i samband med servicepersonalens besök.

Mätarkonsolen

Mätarkonsolen ska vara försedd med en skjutbar hylsa och möjliggöra plombering. Mätarkonsolen ska vara av typen ”teleskop” (190-220 mm). Ventiler ska vara av typen

Vattenmätarbrunn

På större fastigheter än villatomter kan det vara aktuellt att montera vattenmätaren i en vattenmätarbrunn eller teknikhus. Kontakta oss för ytterligare information. Du hittar kontaktuppgifterna under "Frågor om e-tjänsten".

Brukningsavgift

När du har betalat anläggningsavgiften och kopplats in ditt vatten och avlopp betalar du en årlig brukningsavgift. Avgiften består av en fast och en rörlig del som beror på hur mycket vatten du förbrukar. Läs mer om avgifterna i VA-taxan eller på kommunens webbplats. Klicka här för att komma till vatten- och avloppstaxa på Älmhults kommunens webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Den som fyller i anmälan ska vara fastighetsägare eller inneha fullmakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa