Anmälan om anslutning till det allmänna vatten och avloppsnätet

LÄS MER

Blankett för anmälan om anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

 

Läs mer här om anslutning av kommunalt vatten och avlopp

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten