Begäran om registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du har rätt att få information om att dina personuppgifter finns registrerade hos kommunen. Det kan till exempel vara en uppgift om att du finns med i ett system som skolan använder, ett register över bygglov eller i kommunens rekryteringssystem om du sökt arbete inom kommunen.

Du har rätt att få svar på begäran av registerutdrag inom 30 dagar om inga uppenbara hinder för detta finns. Tiden kan förlängas med upp till ytterligare 60 dagar om begäran är komplicerad eller om antalet begäran som hanteras är stort. Du ska i så fall få den information inom de första 30 dagarna. 

Om det inte finns några uppgifter om dig får du den informationen enligt samma tidsgränser som ovan.

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag per 12-månadersperiod, vid ytterligare begäran har kommunen rätt att neka detta alternativt debitera en administrativ avgift.

Svar på din begäran skickas i normalfallet med rekommenderat brev till din folkbokföringsadress, alternativt kan du välja att hämta det personligen i kommunhusets reception mot uppvisande av legitimation. Detta anger du i din begäran.

Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter på Älmhults kommuns hemsida

 

Du kan även begära ett registerutdrag genom att skicka in en blankett till kommunen.

För att hämta blanketten, tryck på knappen "Hämta blankett".

På blanketten finns information om hur du skickar in den till kommunen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa