Beställning av fastighetskarta (gäller ej nybyggnadskarta)

LÄS MER

Beställning av karta till anmälan/ansökan om:

  • djurhållning inom detaljplanerat område
  • avlopp
  • nedgrävning av häst
  • strandskyddsdispens
  • värmepump

Observera att det inte gäller nybyggnadskarta.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa