Begäran om insatser enligt LSS

LÄS MER

Till LSS-handläggaren vänder du dig bland annat för att få information om stödinsatser. Din ansökan kan vara muntlig/digital eller skriftlig och prövas individuellt.

LSS gäller för personer med
- utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
- betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
- andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder

För att avgöra om du har rätt till den sökta insatsen görs en utredning. Beslutet kan överklagas.

Detta kan du ansöka om enligt LSS:

  • personlig assistans
  • ledsagare
  • kontaktperson
  • avlösarservice i hemmet
  • korttidsvistelse
  • korttidstillsyn
  • familjehem eller bostad med särskild service för barn
  • bostad med särskild service för vuxna
  • daglig verksamhet

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
social@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnd
social@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa