Ansökan om ledighet för elev ifrån skolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ledighet för elev i grundskolan Det är viktigt att känna till kraven på skolplikt med tillhörande krav på närvaro och att det enligt skollagen finns begränsade möjligheter för ledighet. I grundskolan får mentor bevilja tre dagars ledighet per läsår. Ledighet därutöver beviljas av rektor. (Skollag 2010:800 7 kap 18 §). Inga ledigheter beviljas under tiden för nationella prov i åk 3, 6 och 9.

 

Ledighet för elev i gymnasieskolan  Gymnasieförordningen 12 kap 2 § ger rektor eller den rektor bestämmer rätt att bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. På Haganässkolan får mentor bevilja fem dagars ledighet per läsår. Ledighet därutöver beviljas av rektor.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppdaterade kontaktvägar
  • Lägsta ålder 18 år

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa