Anmälan till kurs för vattenrädda barn på Haganäsbadet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kursen är till för barn i ålder 7-9 år.

 Målet för kursen är att barnet ska lära sig om sin motorik, och att rädslan för vatten försvinner och självförtroendet ökar. 

Vattenrädsla kan bero på många olika saker. Barnet kan ha varit med om en händelse som medfört rädsla för vatten eller så kan övriga händelser ha skapat en rädsla för att lära sig att simma. Det finns många olika grader av vattenrädsla, vissa är rädda för att få huvudet under vattnet och andra är rädda för att gå i vattnet över huvud taget.  Vår kurs för vattenrädda barn består av 12 tillfällen där barnen, tillsammans med en instruktör, utbildad i Nelms metod får lära sig hur kroppen fungerar i vattnet. Vi tar max in fem barn per kurstillfälle.

Barnets förälder ska delta i vattnet vid första tillfället samt vid sista för att se barnet framsteg. Under resterande tillfällen väntar föräldrar på läktaren eller utanför simhallen. 


Krav för att delta:

  • Barnet är mellan 7-9 år
  • Förälder kan delta i vattnet vid första samt sista tillfället.
  • Om ditt barn har en funktionsnedsättning, kontakta simhallen innan anmälan.
  • Sista dagen att anmäla sig är 14 Sep

Innan första kurstillfället

Instruktör kommer kontakta er.

Vi kommer göra ett dörrkort till er som väntar på er i badkassan. Kortet hämtas i badkassan under våra öppettider innan första kurstillfället. Våra öppettider kan ni se på våran hemsida www.almhult.se/haganasbadet

Alla som går in i simhallen måste ha ett kort och kod för att kunna passera våra dörrar. Koden fås i samband med att du hämtar kortet. När ni kommer så blippar ni kortet vid läsaren som sitter vid ytterdörren, östra entrèn (Mot IKEA). Efter du har blippat kortet så slås koden in. (Detta behövs inte göras om din kurs är när simhallen är öppen för allmänheten) Väl inne i byggnaden går ni till dörren som är bakom badkassan och blippar kortet där i läsaren och går sedan in i simhallen via läktaren. Ni fortsätter genom glasdörrar och hittar omk rummen till höger. Där byter ni om. Kursen hålls i multibassängen. instruktör väntar på er vid bassängen.

Vid varje kurstillfälle kommer ni att komma in 15 min innan kursen startar.

Kursavgift
Kursavgiften är 1 200 kronor för 12 tillfällen och gäller 1 barn. Avgiften betalas med kort i e-tjänsten i samband med anmälan.  

OBS! Ej inlämnat badkort efter avslutad kurs debiteras med 100:- via faktura.


Mer information
Om du har frågor kring vattenrädda barn kan du kontakta personalen på Haganäsbadet, telefon: 0476 - 552 50. Personal har semester mellan v 27-31.

Du hittar mer information om Haganäsbadet på kommunens hemsida
Länk till Haganäsbadet

 

Personuppgiftsansvarig

Jenny Jonasson
jenny.jonasson@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Betalkort - du betalar direkt i ärendet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa