Ansökan om förändring i individuell studieplan

LÄS MER

Här kan du ansöka om förändring i din individuella studieplan.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsförvaltningen
utbildning@almhult.se