Reseersättning för student som gör VFU i Älmhults kommun

LÄS MER

Här kan du som student som gör VFU i Älmhults kommun söka reseersättning för resor upp till 750 kr.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsförvaltningen
utbildning@almhult.se