Anmälan av praktikplats

LÄS MER

Fler praktikplatser behövs – var med du också!

Det är genom praktik som vi är med och utvecklar personer så att de kan ta sitt nästa steg till självförsörjning. Har du möjlighet att ta emot en praktikant under en viss tid gör du en stor insats för den personen. Arbetsmarknadsenheten är med och stöttar och följer upp och du som blir handledaren får en webbaserad utbildning för att känna dig bekväm i din roll.

Frågor om e-tjänsten

Björn Hultman
bjorn.hultman@almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnd
social@almhult.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa