Anmälan om intresse för tomt i Kattesjön.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om intresse för tomt i Kattesjön.

Denna e-tjänst kräver inloggning.

För att köpa en tomt av Älmhults kommun måste du vara registrerad i kommunens tomtkö.

Du ska bara anmäla intresse av tomt eller tomter om du är beredd på att teckna köpekontrakt. Det kan vara bra att redan nu ha finansiering klar.

Ni som redan skickat in en intresseanmälan och vill ändra något, går in via ”Mina sidor” i e-tjänsten, och ändrar era val.

Handläggningstider, kontrakt och betalning av handpenning

Tiden för att anmäla intresse sträcker sig till 2022-08-14, kl 23.59. Fram till dess har du möjlighet att ändra och redigera rangordningen av tomter. Rangordningen som är bekräftad vid anmälningstidens utgången är den som tilldelningen sker efter.

Älmhults kommun har därefter en handläggningstid på sju arbetsdagar, därefter kommer du att få besked om du tilldelats en tomt. Du har därefter sju arbetsdagar på dig att bekräfta att du vill teckna köpekontrakt på tilldelad tomt. Sker ingen bekräftelse kommer tomten att återgå till tomtkön. Har du bekräftat din tilldelade tomt kommer köpekontrakt att skickas ut till er per post. Detta ska undertecknas och skickas tillbaka inom tio arbetsdagar. I samband med påskrift ska handpenningen på 10% av köpeskillingen betalas.

Tillträde

Tillträde till tomter sker tidigast efter fullgjord betalning.

Tomtens skick

Tomterna Stenbrohults-Kvarnatorp 1:152, 1:153, 1:154 säljs oplanerade.
Tomterna Stenbrohults-Kvarnatorp 1:155, 1:156, 1:157, 1:158 säljs grovterrasserade.


Riktlinjer för marköverlåtelse för villatomter

  • När kommunal tomt har erbjudits till köpare ska handpenning betalas inom den tid som är överenskommen i kontraktet. Köparen har därefter 9 månader på sig att ansöka om bygglov.
  • Köparen ska uppvisa beslut om bygglov samt erlagd betalning för detsamma inom 18 månader efter att handpenning har erlagts.
  • Inom 30 dagar från det att beslut om bygglov uppvisats ska köparen erlägga slutlikvid för tomtköpet. Köparen får tillträde till fastigheten när slutlikvid är erlagd.
  • I samband med att slutlikvid erlagts upprättar kommunen köpebrev och köparen ska då ansöka om lagfart för fastigheten inom en månad efter att köpebrev upprättats.
  • Om bygglov inte beviljas eller betalning inte skett inom beslutad tid hävs avtalet. Köparen får i sådant fall den erlagda handpenningen tillbaka från kommunen.

Riktlinjer för mark- och exploatering - Älmhults kommun (almhult.se)

Bild från Kattesjögatan söderut

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Sökande har en plats i tomtkön

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa