Avtal för lån av studiedator/Ipad till elev i grundskolan och gymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som elev i Älmhults kommun får du låna en studiedator/Ipad. Datorn/Ipaden är ett läromedel och ett viktigt redskap. För att få låna en datorn/Ipad måste ett kontrakt tecknas av  förälder eller myndig elev.
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation för signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa