Anmälan till svenska för invandrare (SFI)

LÄS MER

Svenska språket är viktigt för att kunna studera och arbeta i Sverige.

Utbildningen är till för dig som har annat modersmål än svenska och vill ha kunskaper i svenska språket och svenskt samhällsliv. Är du folkbokförd i Älmhults kommun är du välkommen att söka till SFI hos oss på Haganässkolan.

Upplägg
På SFI får du möjlighet att utveckla svenskan som ett  andraspråk för att kunna delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Du studerar 15 lektionstimmar per vecka (dagtid).

Kvällkursen är till för dig som arbetar dagtid (en kväll i veckan) och ska studera SFI-C eller -D kurs. 

Personer från de nordiska länderna (ej Finland) har inte rätt att läsa SFI.

Information om särskild prövning på SFI
SFI tillämpar nationella prov vid särskild prövning. Det innebär att du skriver nationellt prov och vid godkänt resultat på samtliga delar så påbörjas prövningen enligt överenskommelse med läraren. För mer information klicka här.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa