Samtycke till att få publicera bild, film och ljud på elev i Älmhults kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi vill gärna dela med oss av våra verksamheter i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium i Älmhult. Det kan vara på bild, film och ljudupptagningar på våra digitala och tryckta informationskanaler.

Vi använder informationskanaler som webbplats, sociala medier samt tryckt material som broschyrer, rapporter och liknande. I verksamheten kan det vara portfolio, fotoalbum, anslagstavlor med mera.


Samtycke
Om du är förälder/vårdnadshavare och ditt barn är under 13 år behöver du ge ditt samtycke till att ditt barn får att vara med på publiceringar som nämns ovan.

Om du fyllt 13 år får du själv lämna in ditt samtycke. Det krävs inget samtycke från förälder/vårdnadshavare. (Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 2 kap 4§.)

Om e-tjänsten och blanketter
E-tjänsten gäller i nuläget enbart för elever på Linnéskolan och Haganässkolan.
Om ditt barn går på en annan skola trycker du på "Hämta blanketter",  fyller i blanketten , skriver ut den och lämnar den till barnets mentor på skolan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation för signering från 13 år
  • (Signatur från båda vårdnadshavare med E-legitimation)
  • Eleven går på Linné-/Haganässkolan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa