Begäran om registerutdrag

LÄS MER

Här kan du göra en begäran om registerutdrag. Begäran skickas till den nämnd som äger personuppgiftsansvaret.

 

Läs mer här om begäran om registerutdrag och personuppgiftsansvariga

Frågor om e-tjänsten

Kommunens växel
info@almhult.se
0476-55000
www.almhult.se