Renhållning - ansökan omhändertagande av slam

LÄS MER

Blankett för ansökan om slutligt omhändertagande av slam från egen slamavskiljare.       

Frågor om e-tjänsten

Kommunens växel
info@almhult.se
0476-55000
www.almhult.se