Ansökan bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan byggnation

LÄS MER

Blankett för ansökan bygglov samt anmälan av byggnation/ändring enligt plan- och bygglagen.

Mer information om när bygglovsansökan eller anmälan ska göras finns här.   

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se