Ansökan bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan byggnation

LÄS MER

Blankett för ansökan bygglov samt anmälan av byggnation/ändring enligt plan- och bygglagen.

Ansökan kan skickas med post eller mejl samt lämnas i kommunhusets reception.

Postadress:
Älmhults kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Box 500, 343 23 Älmhult
 
Mejladress:
mob@almhult.se

Mer information om när bygglovsansökan eller anmälan ska göras finns här.   

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se