Anmälan om försäljning av nikotinläkemedel

LÄS MER

 Blankett för anmälan om försäljning av nikotinläkemedel enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel.     

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se